I. Zasady dotyczące zdrowia psa 

1. Pies uczestniczący w zajęciach powinien być zdrowy. Wszelkie objawy choroby powinny  być skonsultowane z lekarzem weterynarii, następnie skonsultowane z trenerem w celu  ustalenia dopuszczenia do uczestnictwa. 

2. Pies powinien posiadać komplet szczepień oraz aktualne szczepienie przeciwko  wściekliźnie. Opiekun powinien posiadać przy sobie zaświadczenie o aktualnym szczepieniu i może zostać poproszony przez trenera o okazanie go w trakcie szkolenia. *Wyjątkiem są szczeniaki, które nie musza posiadać kompletu szczepień. 

3. Pies uczestniczący w zajęciach powinien być odrobaczony oraz zabezpieczony preparatem przeciwko pasożytom zewnętrznym jak pchły oraz kleszcze. 

4. Suki będące w trakcie cieczki nie mogą być obecne na placu/sali treningowej. Informacja o  tym, że suka ma cieczkę powinna być zgłoszona przynajmniej 24 godziny przed zajęciami  do trenera prowadzącego, w celu ustalenia formy uczestnictwa w zajęciach lub ich  odrobienia. Brak takiej informacji lub przekazanie jej poniżej 24 godzin od rozpoczęcia  zajęć może skutkować brakiem możliwości ich odrobienia. 

5. Psy będące bezpośrednio po zabiegach chirurgicznych nie mają możliwości brania udziału  w zajęciach. 

6. Jeżeli pies posiada alergie pokarmowe, fakt ten powinien zostać zgłoszony trenerowi  najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 

II. Zasady dotyczące postępowania z psami

1. Psy powinny być zapięte na smyczy zarówno w trakcie zajęć jak i przerw, chyba że trener prowadzący ustali inaczej. Zakazane jest spotykanie ze sobą psów bez pozwolenia i nadzoru  trenera, opiekun odpowiedzialny jest za zachowanie bezpiecznego dystansu między psami. 

2. Trener nie odpowiada za spotkania, które opiekun psa przeprowadza przed lub po zajęciach. 

3. Zabronione jest używanie narzędzi awersyjnych tj. kolczatki, łańcuszki zaciskowe czy obroże elektryczne. Psy posiadające takie akcesoria nie zostaną wpuszczone na zajęcia.

4. Niedopuszczalne jest zachowanie awersyjne wobec psa takie jak krzyczenie, bicie czy  szarpanie psa. Takie działanie skutkuje wykluczeniem z zajęć, bez zwrotu kosztów. 

III. Zasady dotyczące pracy w trakcie zajęć szkoleniowych 

1. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad, które ustala trener prowadzący.

2. Podczas szkolenia mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które mieszkają z psem. 

3. Powinna być wyznaczona osoba, która jest odpowiedzialna za przekazywanie istotnych  informacji nt. szkolenia pozostałym członkom rodziny. 

4. Istnieje możliwość odrobienia maksymalnie jednych zajęć, pod warunkiem, że nieobecność ta została zgłoszona trenerowi przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem  zajęć i trener posiada możliwość dołączenia psa do innej, trwającej już grupy. 

5. Jeżeli kursant chce filmować lub nagrywać dźwięk podczas zajęć, zobowiązany jest do  uzyskania zgody od prowadzącego zajęcia. 

6. Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do sprzątania po swoim psie zarówno przed  obiektami szkoleniowymi jak i wewnątrz nich. 

7. Uczestnik zobowiązany jest do trzymania smakołyków w miejscu, do którego psy nie  mają samodzielnego dostępu. W szczególności tyczy to się woreczków foliowych z  przysmakami, które nie mogą być w miejscach łatwo dostępnych dla psów. Powinny być  schowane w zamkniętej torbie lub plecaku, aby żaden pies uczestniczący w zajęciach nie  miał możliwości samodzielnego zjedzenia przysmaków razem z torebką. 

8. Uczestnik jest świadomy tego, że udział w kursie grupowym czy indywidualnym, nie jest  gwarantem rozwiązania wszystkich problemów z zachowaniem psa oraz tego, że nie  wyeliminuje on problemów behawioralnych takich jak lękliwość, agresja wobec ludzi/  zwierząt, problemy separacyjne, problemy z zachowaniem czystości itp. 

9. Kwota za kurs nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z zajęć w trakcie trwania kursu

IV. Opłaty 

1. W przypadku zajęć indywidualnych poza miastem Ostrołęka należy doliczyć opłatę za  dojazd (1zł/1km)  

2. Aby zarezerwować miejsce na zajęciach grupowych wymagana jest opłata rezerwacyjna w wysokości 200 zł a pozostałą część opłaty, należy uiścić tydzień przed rozpoczęciem  planowanej grupy zajęciowej 

3. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotom, w razie rezygnacji z kursu. Chyba, że w uczestnik znajdzie osobę na swoje miejsce

4. Opłaty należy uiścić przed rozpoczęciem kursu/konsultacji na nr konta lub gotówką na zajęciach:  

Kurpsiaki – Ośrodek Szkolenia Psów 

08 1160 2202 0000 0004 8631 9763 

Tytułem: Imię nazwisko opiekuna psa, numer faktury 

5. Potwierdzenie przelewu za kurs/konsultację należy wysłać na adres e-mail:  szkolenie.psow.ostroleka@gmail.com

 

V. Informacje ogólne 

1. Na plac szkoleniowy podczas zajęć grupowych, uczestnicy wchodzą i wychodzą z psami  wg kolejności wskazanej przez trenera prowadzącego 

2. Kurs posłuszeństwa podstawowego trwa 4 tygodnie – 2 zajęcia/1 tydzień, łącznie 8 zajęć

3. Zajęcia grupowe odbywają się w Ostrołęce - w miejscu wybranym przez trenera prowadzącego

4. Zajęcia grupowe prowadzone są w grupie max. 4-5 psów 

5. Zajęcia indywidualne odbywają się w wybranym miejscu przez klienta

6. Każdy klient ma możliwość odrobienia 1 zajęć, w przypadku 24h uprzedzenia trenera prowadzącego. W każdym innym przypadku zajęcia przepadają bez możliwości odrobienia. 

VI. Przygotowanie opiekuna i psa do zajęć 

1. Opiekun musi przygotować atrakcyjne smakołyki (4 różne rodzaje np. psia karma, drobno  pokrojony żółty ser, drobno pokrojone parówki, suszone mięso) oraz gryzaki  odpowiednie dla swojego psa (np. żwacz, ucho wędzone, skóra  jelenia/wołowa/wieprzowa) 

2. Opiekun powinien być zaopatrzony w podstawowe akcesoria tj.: 

     - Obroża lub szelki + smycz

     - Kliker 

     - Kaganiec (opcjonalnie) 

     - Gwizdek wysokotonowy (opcjonalnie)

     - Na pierwsze zajęcia proszę zabrać ze sobą książeczkę zdrowia psa, w celu  sprawdzenia aktualnych szczepień odpowiednich do wieku psa 

3. Pies nie powinien być najedzony (omiń jedną porę karmienia przed zajęciami - oprócz  smaczków na zajęcia, możesz przynieść również porcję karmy i wydać ją psu w trakcie  ćwiczeń) 

4. Jeżeli pies będzie przekarmiony i nie będzie miał motywacji aby pracować na zajęciach  grupowych, zajęcia takie przepadają i nie ma możliwości ich odrobienia 5. Jeżeli pies będzie przekarmiony i nie będzie miał motywacji aby pracować na konsultacji  indywidualnej, spotkanie będzie musiało odbyć się jeszcze raz i z tego tytułu będzie  naliczona opłata za kolejną konsultację w wysokości 150 zł 

6. Pies przed zajęciami powinien mieć możliwość odbycia spaceru i załatwienia potrzeb fizjologicznych 

7. Na zajęciach grupowych, pies powinien być zapięty na smyczy

Regulamin szkoleń grupowych i indywidualnych


OŚRODEK SZKOLENIA PSÓW W OSTROŁĘCE

 

 

O nas

Działamy w Ostrołęce i na jej obrzeżach.

Skontaktuj się aby sprawdzić, czy  jesteśmy najbliższym ośrodkiem szkolenia psów w Twojej okolicy!

Ważne informacje

Kurpsiaki - Ośrodek Szkolenia Psów - Agata Ambros

Telefon: 792 798 859

NIP: 7582378012

REGON: 388124336 

2020-2021 Kurpsiaki™ . Wszystkie prawa zastrzeżone.

Social Media